Oferta

Wykonujemy:

 • analizy Warunków Zabudowy i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
 • inwentaryzacje budowlane,
 • inwentaryzacje uproszczone na potrzeby ustanowienia samodzielności lokali,
 • koncepcje architektoniczne,
 • projekty zagospodarowania terenów,
 • projekty architektoniczno-budowlane oraz wykonawcze,
 • projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących,
 • zmiany sposobu użytkowania,
 • termomodernizacje,
 • dokumentacje dla obiektów zabytkowych,
 • legalizacje samowoli budowlanych,
 • współpracujemy z kierownikami budów, inspektorami nadzoru, technologami, geodetami, geologami, rzeczoznawcami do spraw p.poż oraz spraw sanitarnych,
 • prowadzimy nadzory autorskie,
 • wykonujemy adaptacje projektów gotowych

Architekci Mińsk Mazowiecki