Projekty indywidualne

Oferujemy: - inwentaryzacje budowlane, - koncepcje architektoniczne, - projekty zagospodarowania terenów, - projekty architektoniczno-budowlane oraz wykonawcze, - projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących, - adaptacje projektów typowych, - zmiany sposobu użytkowania, - termomodernizacje, - projektowane charakterystyki energetyczne, - świadectwa charakterystyki energetycznej, - kosztorysy (wykonywane dla projektów opracowywanych przez nas), - audyty energetyczne, - analiza OZE Gotowe więcej